SE-gruppen AS

Torgeir Arntsen

Administrerende direktør

Mobil 959 35 547
e-post torgeir.arntsen@se-gruppen.no
Oddbjørn Toften

Arbeidende styreleder og forretningsutvikler

Mobil 951 94 961
e-post oto@se-gruppen.no
Geir Morten Rist

Økonomidirektør

Mobil 977 33 616
e-post gmr@se-gruppen.no
Anne Reinsnes

Personalsjef

Mobil 951 94 966
e-post anne.reinsnes@se-gruppen.no
Signe Ringstad

Markeds- og kommunikasjonssjef

Mobil 955 26 592
e-post sri@se-gruppen.no
Lise Kolstad Martinsen

Logistikkcontroller

Mobil 971 48 489
e-post lma@se-gruppen.no
Arnt-Hugo Nilsen

IKT leder

Mobil 909 71 514
e-post ahn@se-gruppen.no
Stig Vestli Jørgensen

IKT driftsansvarlig

Mobil 951 94 972
e-post sjo@se-gruppen.no
Yvonne Lolita Walter

HR medarbeider

Mobil 996 28 919
e-post ywa@se-gruppen.no
Torhild Lorentsen

HR medarbeider

Mobil 928 016 44
e-post tlo@se-gruppen.no
Synnøve Østingsen

Regnskapsansvarlig

Mobil 951 94 964
e-post syo@se-gruppen.no
Grethe Sivertsen

Regnskapsansvarlig

Mobil 951 94 965
e-post gsi@se-gruppen.no
Marita Pedersen

Lønn- og regnskapsansvarlig

Mobil 951 94 963
e-post mpe@se-gruppen.no
Eli Dimmeldal

Regnskapsansvarlig

Mobil 951 94 988
e-post edi@se-gruppen.no
Christina With

Regnskapsansvarlig

Mobil 951 94 987
e-post cwi@se-gruppen.no
René Olsen

Regnskapsmedarbeider

Mobil 951 94 979
e-post rol@se-gruppen.no

 

Styret

SE-gruppen AS har i dag følgende styre: