Med over 50 års erfaring

Det var mange som spådde selskapet en kort levetid i en knallhard bransje, da grunnleggerne Oddmund Pedersen og Sverre Jensen satset på eget firma. Den første hundrelappen ble investert i målband. Drøye femti år senere har målbandet blitt til et anerkjent og mangfoldig konsern – med ti bedrifter innen ulike bransjer, og totalt 110 ansatte.

De to pionerene skaffet seg erfaring på hver sin kant. Oddmund jobbet som tømrer og snekker, Sverre som jernbinder og murer.  Det var betongarbeid som skulle bli Sverres spesiale innen byggfaget. Etter å ha skolert seg innen faget, jobbet han som bas, og senere som ansvarlig leder på bygg og anlegg fra 1955. Han var den første av de to kompanjongene som fikk ansvarsrett.

Oddmund jobbet hos byggmestrene Johnsen & Elvenes frem til 1956. Året etter ble han godkjent som ansvarshavende i Sortland bygningsdistrikt. Da begynte han som frilanser, og jobbet som forskalingssnekker, men utførte også innredningsarbeider og finsnekring. Det var under arbeid på Vesterålen Kraftlags nye lager- og verkstedbygg på Sortland de to traff hverandre på samme byggeplass første gang.

Oddmund reiste etter hvert til hovedstaden for å skaffe seg utdannelse. Etter endt skolegang ved Oslo elementærtekniske skole i 1960-61 tok han svennebrev og håndverkerbrev i tømrerfaget.

Våren 1965 så Sverre og Oddmund hver for seg en annonse i lokalavisa der det ble lyst ut anbudskonkurranse for bygging av ny sykestue på Sortland. De ble enige om å legge inn et anbud i fellesskap. Tre dager senere gikk fristen ut. De brukte tida godt – til å sondere, beregne, kalkulere og dobbeltsjekke tallene. De fikk oppdraget – til en verdi av halvannen million kroner, og mange i bransjen spådde at det personlige selskapet – Pedersen & Jensen – ville få et kort liv, og at det første prosjektet ville bli det siste.

Men de leverte varene. Duoen løste ikke bare oppgaven med glans, de gjorde det med en slik faglig overbevisning at firmaet fort ble markedsledende – og det personlige selskapet Pedersen & Jensen vokste. Dette ga grunnlag for videre satsing under navnet Sortland entreprenørforretning AS, som igjen skjøt knopper i form av nye selskap og virksomheter og ble til konsernet SE-gruppen.

Konsernet har idag virksomheter innen alt fra tannhelse og regnskap til prosjektledelse og byggevarebransjen – i tillegg til entreprenørvirksomheten, som fortsatt er sentral.

I jubileumsåret 2014 overleverte SE-gruppen sitt mest omfattende byggeprosjekt hittil - kulturfabrikken på Sortland. SE-gruppen har bred kompetanse innen fagfeltet – og har bygd så ulike  byggverk og konstruksjoner som bruer, observatorium, kjøpesentre og fergeleier.

Opp gjennom årene har SE-gruppen bygget over 190 bygg. Stolthet og engasjement har sammen med kvalitet vært sentrale verdier siden Oddmund og Sverre startet virksomheten i mai 1964.

Bildet viser byggingen av Røde Kors Sykehjem i 1965 og representerer starten på historien til Sortland Entreprenør.